Hotline: 0-2562-0218-9

Service

WHAT WE DO

1. พนักงานขับรถประจำสำนักงาน หรือ ผู้บริหาร

2. แม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน

3. เจ้าหน้าที่ธุรการด้านประชาสัมพันธ์ , รับโทรศัพท์

4. เจ้าหน้าที่ธุรการด้าน Call Center

5. เจ้าห้นาที่ธุรการด้านเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

6. เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการจัดเก็บเอกสาร

เราพร้อมให้บริการ

ให้บริการด้านพนักงานในตำแหน่งธุรการสำนักงาน เพื่อรองรับลูกค้าองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา